#131 Pod Prąd | Średniowiecze

#131 Pod Prąd | Średniowiecze

Episode description

Podczas późnego Średniowiecza ukształtowały się podwaliny tego, co cenimy sobie dzisiaj w szczególny sposób – ujednolicony kodeks nauki i wymiany myśli, system korporacyjny, finansowy i prawny, a także ideę swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami, a także wymiany ekonomicznej i naukowej. Zdobycze te przyniosły również bezcenne korzyści muzyce. Posłuchajmy, jakie dzisiaj ma wciąż znaczenie muzyka skomponowana w Średniowieczu.

Zawartość odcinka

1. Coro de monjes del Monasterio Bendictino de Santa Domingo de Silos – Dominus Jesus
2. Henri Agnel – Istanpitta Tristan & Manfredina
3. Leszek Możdżer – Sortorello
4. Henri Agnel – Istanpitta Chanconetta Tedescha
5. Henri Agnel – Istanpitta Tre Fontana
6. Adam Bałdych Quartet – O Virga ac Diadema
7. Bastarda – Predulcis eurus
8. Adam Bałdych Quartet – Bogurodzica
9. Bastarda – Promitat eterno
10. Oxford Camerata - O Virga ac Diadema