#58 | Miszmasz Małgośki Kron | Gość: AGNIESZKA CUBAŁA

#58 | Miszmasz Małgośki Kron | Gość: AGNIESZKA CUBAŁA

Episode description

AGNIESZKA CUBAŁA - autorka wielu książek o Powstaniu Warszawskim, w bardzo szeroko pojętym aspekcie tematu, m in. "Igrzyska życia i śmierci. Sportowcy w Powstaniu Warszawskim", "Miłość '44", "Kobiety '44", "Warszawskie dzieci '44".

Kilka dni temu pojawiła się książka "ARTYŚCI '44" -prawdziwe, powstańcze losy gwiazd kina, teatru i estrady. Tych, którzy byli także żołnierzami i walczyli z bronią w ręku. Służyli, dając koncerty i organizując przedstawienia. W książce przeczytamy o powstańczych losach m.in. Stefana Kisielewskiego, Ireny Kwiatkowskiej, Danuty Szaflarskiej, Stefana Wiecheckiego "Wiecha", Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, Ludwika Solskiego, Aliny Janowskiej, Andrzeja Łapickiego, Zdzisława Maklakiewicza i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy.

AGNIESZKA CUBAŁA była gościem Miszmasza Małgośki Kron w piątek 12 sierpnia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury