#45 | Miszmasz Małgośki Kron | Gość: Piotr Kostrzewa

#45 | Miszmasz Małgośki Kron | Gość: Piotr Kostrzewa

Episode description

PIOTR KOSTRZEWA i Chopin University Big Band.

Dorobek artystyczny Piotra Kostrzewy jest imponujący. Z kim nie grał! I z kim nie nagrywał! Gdzie nie koncertował! Pan dr hab Piotr Kostrzewa jest dziekanem Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej w UMFC. Od 10 lat jest szefem i duszą CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND.
25 maja przy Okólniku odbył się jubileuszowy koncert z udziałem HENRYKA MIŚKIEWICZA. Było tyle emocji, że sala koncertowa ledwo je pomieściła. A najważniejsze było to, że i na scenie i na widowni było tyle radości...

PIOTR KOSTRZEWA był gościem Małgośki Kron.