Jerzy Milian

Jerzy Milian

Episode description

Podcast z audycji poświęconych sylwetce Jerzego Miliana, jednego z najwybitniejszych polskich wibrafonistów jazzowych.
Audycje emitowane były w dniach 3 - 7 czerwca 2019r

Zawartość odcinka

1. Sygnał i Zapowiedź - Jazz 56: I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej - Sopot, 6-12 Sierpnia 1956 – Various Artists (Sextet Komedy)
2. The Champ - Jazz 56: I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej - Sopot, 6-12 Sierpnia 1956 – Various Artists (Sextet Komedy)
3. Memories Of Bach - Jazz 56: I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej - Sopot, 6-12 Sierpnia 1956 – Various Artists (Sextet Komedy)
4. Memory Of Bach – Bazaar – Jerzy Milian Trio
5. Tempus Jazz ’67 - Bazaar – Jerzy Milian Trio
6. Rivallen - Milian Rivalen: 1967 - 1974: Ballet Music, Jerzy Milan Tapes 05 – Jerzy Milian & Rundfunk Tanzorchester Berlin
7. Silesian Sketches - Milian Stratus Nimbus: 1982-1987 Big-Band Sketches - Jerzy Milian Tapes 03 – Jerzy Milian & BRT Jazzorkestr