#12 | Książka w 5 pytań z Big Book Cafe | Sylwia Chutnik „Tyłem do kierunku jazdy"

#12 | Książka w 5 pytań z Big Book Cafe | Sylwia Chutnik „Tyłem do kierunku jazdy"

Episode description

„Tyłem do kierunku jazdy" Sylwia Chutnik

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury