#15 | Jazz Movie | Wojciech Karolak

#15 | Jazz Movie | Wojciech Karolak

Episode description

Wojciech Karolak chyba do dziś nie jest szczególnie pamiętany jako kompozytor muzyki filmowej. A przecież w jego muzycznej filmografii znajduje się kilka znaczących dzieł polskiego kina by wspomnieć choćby słynną Konopielkę W.Leszczyńskiego. Dla filmu pisał nieregularnie , czasem nawet z wieloletnimi przerwami ale najważniejszy okres w jego filmowej twórczości to z pewnością przełom lat 70/80. Do tamtej muzyki W.Karolaka tym razem sięgniemy.

<strong>Zawartość odcinka</strong>

  1. Konopielka – czas: 03:29 (muz.W.Karolak)
  2. Filip z Konopii – czas: 02:41 (muz.W.Karolak)
  3. Szczęśliwy brzeg – czas: 08:22 (muz.W.Karolak)
  4. Bardzo spokojna wieś – czas: 02:35 (muz.W.Karolak)
  5. Miłość z listy przebojów – czas: 03:10 (muz.W.Karolak)
  6. Excentrycy – czas: 04:03 (muz.W.Karolak)