JazzDoIt | Gość: Wojciech Konikiewicz

JazzDoIt | Gość: Wojciech Konikiewicz

Episode description

Wojciech Konikiewicz był gościem Jerzego Szczerbakowa.