JazzDoIt | Gość: Paweł Kos-Nowicki

JazzDoIt | Gość: Paweł Kos-Nowicki

Episode description

Paweł Kos-Nowicki, dyrektor artystyczny festiwalu "3 wieczory jazzowe" w Pałacu w Radziejowicach był gościem Jerzego Szczerbakowa.