JazzDoIt | Gość: Dorota Osowska i Gniewomir Tomczyk

JazzDoIt | Gość: Dorota Osowska i Gniewomir Tomczyk

Episode description

Poranek ze Snarky Puppy! Z okazji zbliżającego się koncertu i jam session w Warszawie, Dominika Naborowska zaprosiła do studia Dorotę Osowską i Gniewomira Tomczyka, organizatorów oficjalnego pokoncertowego jam session.